وبلاگ تخصصی شیمی
ازمایشگاه شیمی یک

۱. با افزایش ارتفاع ,نقطه جوش مایع چه تغییری می کند علت تغییر را بنویسید.

۲. راههای از بین بردن سختیهای موقت و دائم را بنویسید.

۳. شناساگر مورد استفاده در آزمایش یدومتری چیست و چرا آن را ابتدای تیتراسیون اضافه نمی کنیم.

4. معادلات شیمیایی زیر را کامل بنویسید و با استفاده از قانون هس رابطه بین گرما های واکنش را بنویسید

                                                                                    H1       NaOH(S)+H2Oè   

                                                                                     H2      Hclè NaOH(S)+

                                                                                      H3          è   HCl NaOH(aq)+

۵. در آزمایش تعیین وزن اتمی منیزیم که بر اساس واکنش زیر برای  گرم نوار منیزیم انجام گرفت حجم گاز هیدروژن تولید شده در شرایط متعارفی  میلی لیتر به دست آمده است با انجام محاسبات لازم وزن اتمی منیزیم را به دست آورید. (ارتفاع ستون آب   باشد).

Mg+2HclèMgcl2+H2

د‌)     در تیتراسیون  میلی لیتر اسید اکسالیک برای رسیدن به نقطه پایان  پرمنگنات پتاسیم با غلظت  مولار مصرف شد.

الف) مولاریته اسید اکسالیک را به دست آورید.

ب) شناساگر این تیتراسیون را نام ببرید.

ج) علت استفاده از حرارت در این تیتراسیون را بنویسید.

د)

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1387ساعت 19:7  توسط جعفر حمیدی  | 

.دو مورد از وسایل ازمایشگاهی را نام برده انواع وکاربرد ان ها را توضیح دهید.

۲.طرز تهیه 100ml سود 0.1 Nاز سود جامد با مشخصات زیر را بنویسید.

فرمول شيميايي         NaOH             :جرم مولکولی 40    درصد خلوص95%

۳.طرز تهیه دو لیتر محلول سدیم1000ppmازNaclبا جرم مولکلی58.8رابنویسید.

۴.طرز تهیه 500mlمحلول 2%ازNacl

۵.برای تهیه ,0.1N, H 2 SO 4 ,250mlچه حجم از این اسید به مشخصات زیر لازم است.

P=98%     d=1.84    Mr=98

۶.چه گرماهایی در تعیین گرمای انحلال نمک ها موثرند و مقدار انرژی اب دار شدن نمک به چه چیزی وابسته است.

۷.شناساگر اسیدو باز را تعریف کرده وشناساگر مورد استفاده در تیتراسیون اسیدوباز کدام ماده بود.

۸.تیتراسیون های اکسیدواحیا را تعریف کرده ومثال بزنید.

۹.شرایط یک تیتراسیون را بنوسید.

۱۰.راههای تعیین جرم اتمی عناصر را بنویسید.

۱۱.کروماتوگرافی چیست وشناساگر کاتیون های مس ونیکل چه موادی بوده وچه کمپکسهایی با چه رنگ هایی ایجاد می شد.

۱۲.اثر غلظت ودما را بر سرعت واکنش شرح دهید.

۱۳.نقطه جوش را تعریف کنید.

۱۴.تعیین نقطه جوش به روش میکرو را توضیح داده و چرا با نقطه جوش استاندارد مواد تفاوت دارد (چهار مورد).

۱۵.سختی موقت ناشی از چه موادی است وراههای از بین بردن ان را نام ببرید .وشناساگر مورد استفاده در این واکنش را بنويسيد

۱۶.سختی کل ناشی از چه موادی است وراه اندازه گیری ان را بنویسید وواحد ان چیست.وشناساگر مورد استفاده دراین واکنش را بنويسيد

۱۷.شناساگر مورد استفاده در واکنش يدو متری چیست وچرا ان را از ابتدای تیتراسیون اضافه نکردیم.

۱۸.چرا برای تعیین نقطه جوش اتانول یا استون از اب استفاده کردیم.

۱۹.چرا برای تعیین نقطه جوش خود ماده مجهول را مستقیما"گرما نمی دهیم.

۲۰.تقطیر چیست وانواع ان را نام ببرید وسایل مورد استفاده در این ازمایش را بنویسید.بدنه اصلی دستگاه تقطیر چیست . سرعت تقطیرچیست,علت استفاده از سنگ جوش,برای کف نکردن محلول از چه موادی استفاده می کنیم برای تقطیر جامدات از چه وسیله ای استفاده می کنیم.

۲۱.دو مورد از نکات ایمنی که باید در ازمایشگاه رعایت شود

۲۲.روش بوئیدن مواد سمی در ازمایشگاه را بنویسید.

۲۳.محاسبات مربوط به تعیین وزن اتمی منیزیم را نوشته و درصد خطای ازمایش را بنویسید.

۲۴.اندازه ذرات و حرارت چه اثری بر انحلال نمک ها دارد.

۲۵.درجه حرارت چه تاثیری برR f دارد وچرا ؟دیگر عوامل موثر بر انرانام ببرید.

۲۶.ایا در تمام روش های کروماتو گرافی از یک حلال استفاده می شود.چرا؟

27.عبارات زير را تعريف كنيد.

1 اسيد سنجي 2 خنثي شدن 3 كرماي ويزه وظرفيت كرماي ويزه 4 فاز 5 كرماي انحلال 6 كر ماي انحلال 7 منكانيمتري 8 يدومتري 9 اكسايش 10 كاهنده 11 اناليت 12 ماده استاندارد 13 انواع روشهاي تجزيه 14 جهار تعريف اسيدوباز

28.طرف دوم واكنش هاي زير را نوشته موازنه كنيد.

Hcl+NaOHè

KNO3+H2

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1387ساعت 18:51  توسط جعفر حمیدی  | 

 
کاربر مهمان، خوش آمديد!    امروز شنبه 13 دی 1387  
 
فهرست اصلی
لینکهای سریع
صفحه اول
آرشیو
ایمیل
افزودن به ليست
موضوعات

آرشیو مطالب

لینکستان
اگر می خواهید با وبسایت ما تبادل لینک کنید لینک ما را با نام " شیمیدانان جوان " قرار دهید و در بخش تماس با ما و یا نظرات لینک خود را قرار دهید. 
آرشیو تماس با ما


سوالات آزمایشگاه شیمی 1

اندازه گیری وزنی آهن

1. چرابرای شروع رسوب دهی آهن محلول را تا 200میلی لیتر رقیق ساخته وآمونیاک را نیز باید به آهستگی اضافه کنیم؟

2.چرا رسوب باید قبل از حرارت در اندازه گیری وزنی آهن عاری از یون کلرید باشد؟

3.علت شستشوی رسوب در اندازه گیری وزنی آهن بامحلول نیترات آمونیم چیست؟ چرا این کار را با آب مقطر انجام نمی دهیم؟

4.تمامی واکنش های مراحل مختلف را در اندازه گیری وزنی آهن بنویسید؟

آزمایش اندازه گیری وزنی کلسیم

1.بنظر شما ایا استفاده از اسید اگزالیک در رسوبگیری همگن بهتر است یا آمونیم اگزالات؟پاسخ خود را با ذکر دلیل توضیح دهید؟

2.واکنش های تمامی مراحل آزمایش اندازه گیری وزنی کلسیم را بنویسید؟

3.علت استفاده از شناساگر متیل رد در آزمایش اندازه گیری وزنی کلسیم چیست؟

استاندارد کردن اسید و باز

1.شرایط یک استاندارد اولیه مناسب چیست؟

2.استاندارد های اولیه دیگری بجز موارد ذکر شده برای استاندارد کردن اسیدهای قوی وهمچنین بازهای قوی نام ببرید؟

3.یک دستور کار خلاصه برای استاندارد کردن یک محلول اسید سولفوریک تقریبا" 0.1مولار بیان کنید؟

آزمایش اندازه گیری محتوای استیک اسید در سرکه

1.در یک کارخانه برای تمیز کردن چربی موجود در سطح ورق های اهنی واماده سازی انها برای رنگ امیزی انها را توسط محلول موادی بنام چربی بر می شویند که عمدتا" از مواد قلیایی و بعضی دتر جنتها ساخته می شود. در مخلوط چربی بر از کربنات سدیم فسفات وبعضی مواد دیگراستفاده می شود .روشی برای تعیین قلیائیت کل و تعیین در صد خلوص Na3Po4وNa2Co3در یک نمونه چربی بر پودری که توسط یک شرکت سازنده ارائه شده برای استفاده در این کارخانه پیشنهاد کنید (قلیائیت کل را بر حسب در صد Na2oگزارش کنید؟

اندازه گیری مخلوط سود و کربنات

1.امکان یا عدم امکان مخلوط های پودری زیررابررسی کنید.(روش کار وذکر جزئیات وشناساگرو محلول استاندارد لازم)

الف)سود و فسفات               ب)کربنات و فسفات              ج)بیکربنات و فسفات

د)بیکربنات و سود                 ه)کلرید آمونیوم و اسید فسفریک

روش مرو فاجانس

1.در روش مر PHمحلول باید بین 7تا10باشد. علت را ذکر کنید.

2.مکانیزم عمل شناساگر در روش فاجانس را ذکر کنید.

3.نقش دکسترین در روش فاجانس را ذکر کنید.

4. شناساگر در روش مر چه ماده ای می باشد.

5.چرا در روش مر از کلسیم کربنات استفاده می کنیم.

روش ولهارد

1.کلیه واکنشهای روش ولهارد را بنویسید.

2.نقش و مکانیزم عمل Fe3+رادر روش ولهارد بنویسید.

3.علت افزودن اسید نیتریک و نیترو بنزن رادر روش ولهارد بنویسید.

یدومتری

1.مکانیزم عمل شناساگر در یدومتری چیست.

2.چرا محلول حاوی ید و نشاسته را تا جوش حرارت دهیم رنگ آبی آن از بین رفته و با سرد شدن دوباره پدیدار میشود.

3.ده میلی لیتر محلول آب اکسیژنه  20درصد حجمی در محیط اسیدی با چند میلی لیتر محلول یک نرمال KIواکنش کامل می دهد؟

سختی آب

 1.انواع سختی آب و راههای از بین بردن انها را بنویسید.

 2.یک نمونه آب دارای غلظت03/0مولار کلسیم و02/0مولار منیزیم می باشد سختی کل و منیزیم         و کلسیم  را به تفکیک بر حسب mg/LCaCo3 بدست آورید.

اندازه گیری کلسیم در قرص کلسیم 

1.تیتراسیون های جانشینی در چه مواردی به کار می رود وچه محاسنی نسبت به تیتراسیون مستقیم دارند

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی 1387ساعت 18:47  توسط جعفر حمیدی  |